Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze
Reja 3 lok. 1
65-076 Zielona Góra

Gmina: Zielona Góra

Powiat: Zielona Góra

Województwo: lubuskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 68 324 14 74, 68 320 27 26

faks: 68 324 14 74

e-mail: tpd...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

KRS: 0000080395

REGON: 97810858500000

NIP: 929-11-26-206

Rok powstania: 2002

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000080395. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze

Misja
1. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych, zagrożonych marginalnością, izolacją i patologią.
2. Integracja społeczna tych dzieci i ich rodzin.
3. Danie równej szansy dzieciom z różnych środowisk.
4. Pozyskiwanie sponsorów.

Prowadzone działania
1. Prowadzenie dwóch świetlic terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo
2. Prowadzenie dwóch środowiskowych ognisk wychowawczych dla dzieci najbardziej potrzebujących pomocy
3. Działalność Centrum Porad Dziecka i Rodziny w ramach którego porad udzielają prawnik, psycholog, pedagog i logopeda
4. Organizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin najuboższych
5. Organizowanie imprez integracyjnych typu Mikołajki, itp.
6. Organizowanie cyklu szkoleń wolontariuszy i terenowych działaczy TPD na temat "Konwencja Praw Dziecka".

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dzieci i młodzieży

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Ludzie

Liczba członków: 3500

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy