Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Przedsiębiorczość"
Mieszka I-go 13
68-200 Żary

Gmina: Żary

Powiat: żarski

Województwo: lubuskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 68 479 16 04

faks: 68 479 16 04

e-mail: f...@fundacja.zary.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000035662

REGON: 97006521500000

NIP: 928-10-02-224

Rok powstania: 1992

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Przedsiębiorczość"

Fundacja "Przedsiębiorczość" jest organizacją pozarządową, ustanowioną aktem notarialnym z dnia 1992.05.19 przez Zarząd Gminy Miejskiej w Żarach.

Celem Fundacji jest inspirowanie, wspieranie, tworzenie w miejscowym środowisku przedsięwzięć gospodarczych (małych firm prywatnych), wyzwalanie, wdrażanie inicjatyw gospodarczych i pobudzanie przedsiębiorczości oraz aktywne zwalczanie bezrobocia.

Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, miedzy innymi poprzez:
- przekazywanie wiedzy,
- wsparcie finansowe,
- wsparcie techniczne.

Fundacja "Przedsiębiorczość" posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001

Polityka Jakości
Naszym nadrzędnym celem jest oferowanie usług o wysokiej jakości w zakresie:
- doradztwa,
- informacji,
- szkoleń,
- usług finansowych.
Naszym najważniejszym kryterium jakości jest zadowolenie klientów. Wymagania i uzgodnienia z klientem muszą być spełnione poprzez nasze zobowiązania i zgodność usługi z przyjętymi warunkami. Nadrzędną zasadą naszej fundacji jest dążenie do doskonalania SZJ wdrożonego w Organizacji zgodnego z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2001 oraz do ustanowienia długotrwałej, partnerskiej współpracy z naszymi klientami, opartej na rzetelności, fachowości oraz systematyczności.

Od 6.12.2004 jesteśmy członkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw: 04/06/2005/143.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Małgorzata Kaczmarczyk
prezes zarządu

Artur Stępień
wiceprezes zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy