Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Sercu z Pomocą"
Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

Gmina: Zamość

Powiat: Zamość

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 84 677 34 30

faks: 84 638 56 74

e-mail: kar...@szpital.zam.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000135017

REGON: 95020256700000

NIP: 922-20-82-919

Rok powstania: 1995

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000135017. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Sercu z Pomocą"

Misja
Działania na rzecz poprawy diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Niesienie pomocy chorym na choroby układu krążenia.

Prowadzone działania
Współdziałanie z organami administracji państwowej, organizacjami samorządowymi i innymi.
Dokonywanie zakupu aparatury medycznej i dydaktycznej.
Współudział w organizowaniu zjazdów, konferencji, sympozjów i szkoleń na temat problemów kardiologicznych w praktyce podstawowej opieki zdrowotnej.
Fundowanie stypendiów naukowych, sponsorowanie wyjazdów szkoleniowych i przyznawanie nagród.
Wydawanie artykułów popularnonaukowych w prasie lokalnej.
Prowadzenie poradnictwa medycznego dla osób chorych na temat profilaktyki i leczeniu chorób układu krążenia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 83

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy