Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie - Ruch Osób Niepełnosprawnych "Feniks"
Hetmana Jana Zamoyskiego 30 lok. 4
22-400 Zamość

Gmina: Zamość

Powiat: Zamość

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 84 627 94 42

faks:

e-mail: sto...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000079223

REGON: 95002342200000

NIP: 922-22-67-547

Rok powstania: 1992

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie - Ruch Osób Niepełnosprawnych "Feniks"

Misja:
Propagowanie nowoczesnych metod i środków rewalidacji osób niepełnosprawnych. Zwiększenie aktywności fizycznej i życiowej osób niepełnosprawnych. Egzekwowanie praw obywatelskich, społecznych i publicznych osób niepełnosprawnych. Upowszechnianie dostępności obiektów użyteczności publicznej do wymogów osób niepełnosprawnych. Kreowanie przyjaznych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
Organizowanie treningów sportowych, obozów rehabilitacyjnych, wypoczynku i rekreacji w warunkach naturalnych nie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Działanie na rzecz likwidacji barier architektonicznych. Prace w komisjach konsultacyjnych , społecznych radach ds. osób niepełnosprawnych. Poradnictwo, miedzy innymi w zakresie obowiązujących rozwiązań legislacyjnych, nowych programach celowych, możliwościach likwidacji barier architektonicznych i zaopatrzenia w odpowiedni do rodzaju schorzenia i niepełnosprawności sprzęt ortopedyczny., doradztwo w zakresie możlwiości skorzystania z form nauki, dokształcania, przekwalifikowania, uzyskania zatrudnienia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Piotr Truś
Członek Zarządu

Anna Barbara Molas
Sekretarz

Krzysztof Gożdziuk
Skarbnik

Bogusław Dolinny
Zastępca Przewodniczącej

Janina Stefaniak
Przewodnicząca Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy