Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 71 341 04 19

faks: 71 344 37 35

e-mail:

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000069581

REGON: 00122112800000

NIP: 896-10-01-631

Rok powstania: 1981

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000069581. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata Alberta.
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez
-zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu,
-pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną,
-prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii,
-wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków,
-współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi,
-działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych,
-szkolenie pracowników i wolontariuszy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- schronienie, nocleg

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

koła lokalne

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy