Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. prof. Juliana Aleksandrowicza
Stradomska 11 lok. 3
31-058 Kraków

Gmina: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 12 431 13 12

faks: 12 431 13 12

e-mail: fun...@neostrada.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000088056

REGON: 35046653000000

NIP: 676-10-84-930

Rok powstania: 2002

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Aby przekazać 1% Twojego podatku dochodowego, wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000088056. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku za 2016 rok tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. prof. Juliana Aleksandrowicza

Cele Fundacji to:
1. Badanie czynników środowiskowych predysponujących do rozwoju chorób krwi.
2. Zorganizowanie laboratoriów badawczych o odpowiednim wyposażeniu aparaturowym dla badań układu krwiotwórczego i odpornościowego.
3. Szkolenie lekarzy i zespołów badawczych zainteresowanych pracą w w/wym. zakresie.
4. Wprowadzanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych.
5. Pomoc finansowa w funkcjonowaniu Ośrodka Przeszczepu Szpiku.
6. Zorganizowanie dla chorych nowoczesnego ośrodka dziennego leczenia i opieki.
7. Opieka socjalna dla chorych i ich rodzin.
8. Gromadzenie funduszy na zakup leków lub instrumentów ratujących życie, niedostępnych lub nie produkowanych w Polsce.

Prowadzone działania
W/wym. działania na rzecz pacjentów chorych na choroby krwi, leczonych w klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- krwiodawstwo

Odbiorcy działań

Dokumenty, sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalność gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy