Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia"
Borówkowa 10
71-034 Szczecin

Gmina: Szczecin

Powiat: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 91 483 59 47

faks:

e-mail:

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000122811

REGON: 81072002600000

NIP: 851-19-91-266

Rok powstania: 1994

Organizacja pożytku publicznego od 2008 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000122811. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia"

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) propagowanie i realizacja idei ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jako wspólnego dobra, które należy zachować dla przyszłych pokoleń;
2) sprzyjanie wartościom uniwersalnym i działalność na rzecz zbliżenia różnych społeczności poprzez wzajemne poznanie kultury, nauki i praktyki życia codziennego;
3) rewaloryzacja zabytkowego zespołu Młyna-Papierni w Barlinku

Cele Stowarzyszenia realizuje się przez:
1) prowadzenie Ośrodka naukowo-dydaktycznego w Młynie-Papierni;
2) bezpośrednie kontakty i współpracę z zainteresowanymi jego działalnością osobami, stowarzyszeniami, samorządami i instytucjami;
3) organizowanie i uczestnictwo w pracach i programach na rzecz zachowania dziedzictwa;
4) rozwijanie działalności wydawniczej i informacyjnej;
5) podejmowanie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych w całości na realizację zadań statutowych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- edukacja kulturalna

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 51

Zarząd

Małgorzata Cykalewicz
Prezes

Jerzy Milewski
Wiceprezes

Mateusz Kurzawski
Skarbnik

Alicja Cykalewicz-Tymbarska
Sekretarz

Paweł Cichecki
Wiceprezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy