Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
Raszyńska 22
02-026 Warszawa
dzielnica: Ochota

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 22 659 82 72

faks: 22 822 25 15

e-mail: mar...@rasz.edu.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000024016

REGON: 00139022700000

NIP: 525-15-74-221

Rok powstania: 2001

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000024016. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

Misja:
- Popularyzowanie koncepcji zakładania i prowadzenia niepublicznych szkół autorskich;
- inicjowanie, propagowanie i doskonalenie autorskich programów oświatowych i wychowawczych mających na celu edukację w duchu zasad społeczeństwa obywatelskiego;
- kształtowanie i promowanie postawy życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych, szacunku dla godności każdej osoby ludzkiej, aktywnego sprzeciwu wobec wszelkich form ksenofobii.

Prowadzone działania:
- Prowadzenie szkół, działających w ramach Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących "Bednarska" im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji;
- zapewnienie prowadzonym przez siebie szkołom warunków do realizacji ich zadań statutowych.
A także:
- współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, m.in. w zakresie nowych programów szkolnych;
- rozwijanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami szkolno-naukowymi;
- współpraca z instytucjami i organizacjami, których cele są zbieżne z celami Towarzystwa;
- współpraca z innymi szkołami publicznymi i niepublicznymi, również z innych państw.

Szkoły towarzystwa realizują programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu i ksenofobii.
Obok uczniów bardzo zdolnych, przyjmowane są także dzieci wymagające dodatkowej opieki - niepełnosprawne, dzieci uchodźców politycznych, którym gwarantujemy bezpłatną naukę.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dzieci i młodzieży

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

organizacja zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców, jednak obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 600

Zarząd

Jerzy Lisiecki
skarbnik

Jerzy Modlinger
prezes

Zulfia Buzurtanova
członek zarządu

Joanna Nowakowska-Drapała
vice prezes

Maciej Wojnarowski
sekretarz

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy