Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - "Bliżej Dziecka"
Uniejowska 3 lok. 38A
01-485 Warszawa
dzielnica: Bemowo

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: Zebrania w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18.00 - 20.00 w sali Art Bemu, ul. Górczewska 201. Najlepiej umawiać się na spotkanie telefonicznie.

Szybki kontakt

tel: 22 304 89 65, 507 033 530

faks:

e-mail: bli...@o2.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - "Bliżej Dziecka", Pełczyńskiego 28A/102, 01-471 Warszawa

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000096480

REGON: 01276765000000

NIP: 522-23-79-534

Rok powstania: 1997

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000096480. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - "Bliżej Dziecka"

Misja:
Organizowanie środowisk osób niepełnosprawnych i ich opiekunów ustawowych i prawnych, wolontariuszy oraz innych osób działających na rzecz przestrzegania podmiotowości prawnej osób niepełnosprawnych - dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności.
Podejmowanie działań w kierunku zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do diagnostyki i rehabilitacji leczniczej (np. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych).
Planowanie wszechstronnej działalności oświatowej, rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, społecznej, zawodowej, zdrowotnej oraz terapeutycznej na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym prowadzenie placówek oświatowych, szkół, ośrodków rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów pomocy oraz punktu konsultacyjnego (porad) dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów na zasadach określonych właściwymi przepisami.
Organizowanie: odczytów, wykładów, prelekcji, szkoleń oraz prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie przepisów prawa, zgodnie z potrzebami zainteresowanych członków Stowarzyszenia.
Prowadzenie seminariów i konferencji naukowych oraz działalności wydawniczej.
Przekazywanie komunikatów z bieżącej działalności w prasie lokalnej.
Kierowanie wystąpień do władz oraz instytucji publicznych, w tym zgłaszanie inicjatyw w zakresie stosowanych regulacji prawnych.
Reprezentowanie osób niepełnosprawnych na ich wniosek wobec instytucji i urzędów publicznych.
Organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.
Współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia, oraz organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym.
Organizowanie innych działań stosownie do potrzeb i inicjatyw zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.
Wspieranie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy.
Dążenie do organizacji domów opieki (pogodnej starości) dla członków Stowarzyszenia.

W 2014 roku organizujemy:
- Zajęcia rehabilitacyjne na basenie;
- Zajęcia rehabilitacyjne w ramach hipoterapii;
- Gimnastyka dla niepełnosprawnych i opiekunów;
- Dzień Dziecka;
- XII rajd rowerowy dla niepełnosprawnych połączony z piknikiem;
- Turnus rehabilitacyjno - wypoczynkowy;
- Spotkanie wigilijne.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 170

Zarząd

Maria Horbowiec
członek

Elżbieta Brogowicz
skarbnik

Hanna Żamojcin
członek

Aleksandra Wojtas
wiceprezes

Aleksander Rosa
prezes

Robert Kowalski
wiceprezes

Joanna Matkowska
sekretarz

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy