Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej
Szkolna 2
89-511 Cekcyn

Gmina: Cekcyn

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 52 334 75 55

faks: 52 334 75 80

e-mail: tm...@tmzc.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000003070

REGON: 09259633700000

NIP: 561-14-35-250

Rok powstania: 2000

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

Misja
Budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji. Ochrona środowiska.
Poprawa walorów krajobrazowych i estetycznych. Rozwój turystyki i agroturystyki.
Finansowe wsparcie osób prawnych i fizycznych.
Budowanie społeczeństwa informacyjnego. Wzbogacanie zasobów sieci Internet, popularyzowanie Internetu i propagowanie oraz pomoc w uzyskaniu dostępu do sieci Internet.

Prowadzone działania
Ważnym elementem działania jest poszerzanie grona naszego Towarzystwa o nowych członków, szczególnie młodzież oraz pozyskiwanie sympatyków naszej organizacji i działań, które podejmujemy. Szeroka i systematyczna informacja o naszych działaniach ma dla nas znaczenie kardynalne. Ze względu na bardzo korzystne walory krajobrazowe i związane z tym walory turystyczne, zajmujemy się ochroną środowiska (m.in. edukacją ekologiczną) od podstaw. Podjęliśmy i prowadzimy partnerską współpracę z samorządem gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Zajmujemy się działalnością kulturalną (m.in. festiwale teatralne, cykliczne misteria, współpraca z Domem Kultury i Bibliotekami). Naszym zainteresowaniem i działalnością jest również zajmowaniem się dziećmi i młodzieżą, w tym realizacją strategii elementarnej (wspólnie z samorządem gminy).
Wsparcie dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- teatr
- sztuki wizualne, wzornictwo
- literatura, czasopisma
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 51

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy