Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny
Pocztowa 16
40-002 Katowice

Gmina: Katowice

Powiat: Katowice

Województwo: śląskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Jest winda (inwestycja dofinansowana w 2014 roku ze środków PFRON).

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 32 201 01 77

faks: 32 201 01 77

e-mail: kat...@tpd.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

KRS: 0000131323

REGON: 27789435600000

NIP: 634-23-03-729

Rok powstania: 2002

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000131323. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest samorządnym, społecznym stowarzyszeniem pozarządowym działającym od 1919 roku na rzecz dzieci i prowadzącym działalność opiekuńczą, wychowawczą, oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną.
TPD posiada osobowość prawną i własny statut.
TPD współpracuje z organizacjami, instytucjami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi.
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Cele i środki działania TPD:
- czuwa nad przestrzeganiem praw dzieci
- udziela rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych
- organizuje pomoc i opiekę nad dziećmi z rodzin biednych, rozbitych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo, oraz zagrożonych patologią społeczną
- rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie w wychowaniu dzieci niepełnosprawnych
- podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia przed negatywnym skutkami zagrożeń ekologicznych
- organizuje i prowadzi placówki wypoczynku wakacyjnego oraz rehabilitacyjno-lecznicze
- współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami samorządowymi, społecznymi, środkami masowego przekazu, placówkami opiekuńczymi i wychowawczymi.

Zajmujemy się organizacją:
- wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży
- kolonii zdrowotnych
- półkolonii i zimowisk
- wczasów rehabilitacyjnych
- obozów biwakowych
- imprez cyklicznych jak: Dzień Dziecka, Mikołajki, turnieje i konkursy, szkolenia i egzaminy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (karta rowerowa), turnieje sportowe, olimpiady lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dzieci i młodzieży

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy