Siedziba

Adres rejestrowy:

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
Twarda 51/55
00-818 Warszawa
dzielnica: Wola

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 22 620 62 26

faks: 22 620 62 27

e-mail: ego...@pzh.gov.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000086133

REGON: 00125401000000

NIP: 898-19-01-177

Rok powstania: 1987

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

Towarzystwo ma na celu pielęgnowanie i rozwijanie różnych dziedzin parazytologii, popularyzowanie zagadnień parazytologicznych w społeczeństwie, współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi w dziedzinie walki z pasożytami człowieka i zwierząt oraz wytwarzanie wśród członków szlachetnego współzawodnictwa w opracowywaniu parazytologicznych zagadnień naukowych ważnych dla państwa i prowadzących do podnoszenia dobrobytu obywateli.

Towarzystwo reprezentuje parazytologię polską w kraju i za granicą oraz współpracuje w tym zakresie z odpowiednimi władzami.

W celu realizowania swoich zadań Towarzystwo rozwija działalność wśród członków oraz wśród społeczeństwa przez:
a) organizowanie zebrań naukowych, zwoływanie zjazdów naukowych o charakterze informacyjno-sprawozdawczym i problemowym;
b) ogłaszanie drukiem prac, rozpraw, protokołów oraz wydawanie własnych organów na podstawie zezwoleń udzielonych przez właściwe władze;
c) propagowanie, a w miarę możliwości materialnych - pomaganie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych;
d) prowadzenie działalności popularyzatorskiej za pomocą odczytów publicznych, kursów, wystaw, pokazów itp.;
e) ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród;
f) utrzymywanie muzeów i bibliotek specjalistycznych;
g) prowadzenie ewidencji życia naukowego w zakresie parazytologii;
h) opiniowanie prac naukowych - innych przedsięwzięć z zakresu parazytologii i nauk pokrewnych;
i) współpracę z zainteresowanymi władzami administracji państwowej, innymi organizacjami społecznymi, instytucjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, mającymi cele pokrewne celom Towarzystwa.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy