Siedziba

Adres rejestrowy:

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię
Indiri Gandhi 14
02-776 Warszawa
dzielnica: Ursynów

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 605 180 127

faks:

e-mail: bog...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000169422

REGON: 01030552000000

NIP: 521-29-68-447

Rok powstania: 1988

Organizacja pożytku publicznego od 2008 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000169422. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię

Zasadniczym celem statutowym jest pomoc w organizacji wszechstronnej opieki nad chorymi na hemofilię oraz innych, genetycznie uwarunkowanych zaburzeń w krzepnięciu krwi.

Cele realizowane są m.in. poprzez:
- bezpośrednią współpracę z Ministerstwem Zdrowia, Krajowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, referencyjnymi i regionalnymi ośrodkami medycznymi,
- współpracę informacyjną z pokrewnymi organizacjami na świecie,
- opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych o istocie choroby oraz powikłaniach wśród rodzin, personelu medycznego, pedagogów,
- organizację nieodpłatnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży przy pełnym zabezpieczeniu w koncentraty czynników krzepnięcia (dary humanitarne) oraz profesjonalnej opiece medycznej. Od roku 1989, dzięki darom humanitarnym w postaci koncentratów czynników krzepnięcia oraz dotacji Ministerstwa Zdrowia, z tej formy rehabilitacji skorzystało ponad 1400 dzieci,
- współudział w programie zaopatrzenia chorych w koncentraty czynników krzepnięcia, które Stowarzyszenie (rada Medyczna) otrzymywało w darze humanitarnym,
- w oparciu o środki finansowe przekazane z PFRON, w ramach zadania zleconego przez Ministra Zdrowia, Stowarzyszenie zrealizowało program leczenia domowego dla 139 dzieci w roku 1998 oraz dla 179 dzieci w roku 2001, przy jednoczesnej ocenie aktualnego ogólnego stanu,
- prowadzenie imiennej, komputerowej bazy danych o chorych.

Działalność organizacji oparta jest wyłącznie na pracy społecznej jego członków, dotyczy chorych z terenu całego kraju bez względu na ich przynależność do Stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia jest około 970 osób, przy czym na rzecz realizacji celów statutowych społecznie pracuje około 100 osób.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- krwiodawstwo

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Zdzisław Grzelak
Wiceprezes

Adam Sumera
Wiceprezes

Bogdan Gajewski
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy