Siedziba

Adres rejestrowy:

Polski Związek Producentów Pasz

00-511 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie (jednostka zakończyła działalność)

KRS: 0000186293

REGON: 01083752300000

NIP:

Rok powstania: 1995

Rok zakończenia działalności: 2011

Wizytówka

Polski Związek Producentów Pasz

Prowadzone działania:
- zebrania, seminaria, konferencje, itp.
- lobbing branżowy
- udział w opracowaniu ustaw głównie z "prawa paszowego"
- współpraca z branżowymi organizacjami międzynarodowymi i krajowymi.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy