Siedziba

Adres rejestrowy:

Polski Związek Felinologiczny
Cybernetyki 15 lok. 1
02-677 Warszawa
dzielnica: Mokotów

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 22 815 23 66

faks:

e-mail: p...@pzf.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000018378

REGON: 01220813900000

NIP: 952-12-56-913

Rok powstania: 1996

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polski Związek Felinologiczny

Misja
Organizowanie hodowli kotów rasowych opartej na podstawach naukowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu pod względem hodowlanym i estetycznym. Popularyzowanie kotów rasowych wśród społeczeństwa polskiego. Reprezentowanie interesów polskiej felinologii przed władzami i instytucjami w kraju oraz organizacjami felinologicznymi międzynarodowymi.

Prowadzone działania
Prowadzenie Polskich Ksiąg Rodowodowych. Organizowanie i uczestniczenie w imprezach felinologicznych (wystawy, pokazy, konkursy). Rozwijanie i popieranie działalności propagandowej, wydawniczej i naukowo - badawczej. Współpraca z zakładami naukowo - badawczymi oraz klubami felinologicznymi w kraju i za granicą. Organizowanie zebrań, kursów, wykładów, szkolenia i doskonalenia sędziów, asystentów i służb pomocnicznych. Czuwanie nad przestrzeganiem ogólnych zasad etyki przez członków Związku.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EKOLOGIA
- ochrona zwierząt

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy