Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Transplantacji Szpiku i Leczenia Chorób Krwi
Reymonta 8
40-029 Katowice

Gmina: Katowice

Powiat: Katowice

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 32 256 28 58, 32 259 12 00

faks: 32 255 49 85

e-mail: kli...@sum.edu.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000054888

REGON: 27189185900000

NIP: 954-10-26-211

Rok powstania: 1993

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000054888. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Transplantacji Szpiku i Leczenia Chorób Krwi

Prowadzone działania
a) Stymulowanie rozwoju bazy materialnej
b) Finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej
c) Doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych związanych z hematologią i transplantacją szpiku w formie:
- Fundowania stypendiów naukowych
- Organizowania i fundowania stażów naukowych krajowych i zagranicznych
- Organizowania i finansowania sympozjów i innych konferencji naukowych
- Prowadzenia działalności z zakresu informacji naukowej w dziedzinie hematologii, transplantologii i nauk pokrewnych
d) Finansowanie badań naukowych i prac wdrożeniowych związanych z hematologią. Majątek Fundacji składa się z:
- funduszu założycielskiego
- dochodów uzyskanych w trakcie jej działalności
- nieruchomości nabytych przez Fundację w toku jej działalności: 3 mieszkania dla bezpłatnego pobytu pacjentów i ich rodzin w Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 30/2 i 30/3 oraz ul. Kościuszki 42/8

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- krwiodawstwo

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy