Siedziba

Adres rejestrowy:

Polski Czerwony Krzyż
Mokotowska 14
00-561 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00; portiernia czynna całą dobę

Szybki kontakt

tel: 22 326 12 00, 22 326 12 86

faks: 22 628 41 68

e-mail: in...@pck.org.pl, zar...@pck.org.pl, hea...@pck.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000225587

REGON: 00702373100000

NIP: 526-02-50-481

Rok powstania: 1919

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Aby przekazać 1% Twojego podatku dochodowego, wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000225587. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku za 2016 rok tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polski Czerwony Krzyż

Misja:
"Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości,rasy, płci, religii lub poglądów politycznych."

Prowadzone działania:
- działalność opiekuńcza i pomoc socjalna
- promowanie i organizowanie honorowego krwiodawstwa
- pomoc ofiarom klęsk i katastrof w kraju i za granicą
- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
- ratownictwo (SAR-grupy poszukiwawczo-ratownicze) i specjalistyczne
- promocja zdrowia
- upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego
- praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży
- poszukiwania osób zaginionych i łączenie rodzin
- współpraca międzynarodowa
- realizacja zadań humanitarnych wynikających z uchwał Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- krwiodawstwo

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Dokumenty, sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Marek Hok
wiceprezes

Dorota Małecka
dyrektor generalny

Adam Fornal
wiceprezes

Leszek Mizieliński
wiceprezes

Stanisław Kracik
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy