Siedziba

Adres rejestrowy:

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
Skazańców 25
01-532 Warszawa
dzielnica: Żoliborz

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 22 687 81 51

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000084804

REGON: 01318301600000

NIP: 525-21-99-363

Rok powstania: 2002

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Misja
Upowszechnianie historii działań Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939 - 1947. Pomoc i opieka nad byłymi żołnierzami. Współpraca z młodzieżą, wojskiem i Urzędem do spraw Kombatantów.

Prowadzone działania
Rekomendowanie w uzyskaniu uprawnień kombatanckich, awansów i odznaczeń. Pomoc socjalna członkom Stowarzyszenia. Udział w uroczystościach państwowych i niepodległościowych. Opieka patronacka nad szkołami. Utrzymywanie więzi koleżeńskich. Współpraca z władzami.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy