Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Zamojskie
Orlicz-Dreszera 2
22-400 Zamość

Gmina: Zamość

Powiat: Zamość

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 84 639 71 37, 84 627 09 31

faks:

e-mail: zam...@tpba.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

KRS:

REGON: 00122112800490

NIP:

Rok powstania: 1997

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Zamojskie

Misja
Zapewnienie całodobowego pobytu, wyżywienia, środków czystości. Resocjalizacją osób skazanych zajmują są kuratorzy Sądu Rejonowego dla dorosłych oraz Prezes Koła, pełniąca zawodowo funkcję Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego Zamość. Pomoc: w kryzysie, powrocie do społeczeństwa w usamodzielnieniu się i nawiązaniu więzi rodzinnych, pomoc w leczeniu uzależnień.

Prowadzone działania
Działania na rzecz bezdomnych - opisanej j.w. Ponadto pomoc w uzyskaniu rent, emerytur, zasiłków stałych - wyrównawczych, celowych, pomoc w umieszczeniu bezdomnych powyżej 70 roku życia w Domach Pomocy Społecznej. Towarzystwo wspólnie z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie, w szczególności z Dyrektor Panią Haliną Rycał weszło w porozumienie i opracowało wspólny program wyjścia z bezdomności, który wdrożono w 01.01.2003 roku. Główne tematy tego programu mają na celu udzielanie wszchstronnej pomocy bezdomnym. Otwarto Punkty Porad: Prawny, Socjalny, Przemocy w rodzinie, Pedagogiczny. Punkt znajduje sie w budynku Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lwowska 55. Punkt resocjalizacyjno-wychowawczy znajduje się w Schronisku Zamość, ul. Orlicz-Dreszera 2. Porady prawne dla mieszkańców również w schronisku.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- schronienie, nocleg

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 18

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy