Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Kościuszki 35
50-011 Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 71 344 88 93

faks: 71 344 88 93

e-mail: tml...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: federacja, związek stowarzyszeń

KRS: 0000159574

REGON: 93010143900000

NIP: 896-10-03-251

Rok powstania: 2003

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Prowadzone działania:
Kultywowanie dziedzictwa narodowego, działalność kulturalna, utrzymywanie kontaktów z Polakami pozostałymi na dawnych Kresach Wschodnich. Dbanie o zabytki kultury na Wschodzie (remonty pomników, opieka nad polskimi cmentarzami). Wydawanie miesięcznika o kresach "Semper Fidelis". Organizacja imprez kulturalnych, np. Festiwalu Piosenki Kresowej we Wrocławiu. Organizacja ma 70 oddziałów i klubów w Polsce, we Wrocławiu działają 4 kluby pod auspicjami Towarzystwa: "Klub Miłośników Podola", "Klub Orląt Lwowskich", "Klub Miłośników Sambora", "Klub Leopolis".

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- pomoc Polonii i Polakom za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy