Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Ochrony Pracy
Paca 37
04-386 Warszawa
dzielnica: Praga-Południe

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 22 517 88 36

faks: 22 517 88 87

e-mail: zg....@o2.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000200796

REGON: 01574126500000

NIP: 113-24-86-460

Rok powstania: 2004

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Ochrony Pracy

Celem Stowarzyszenia jest:
1) prezentacja stanowiska w sprawach dotyczących problematyki ochrony pracy,
2) kształtowanie właściwych relacji między pracodawcą a pracownikiem,
3) przedkładanie propozycji legislacyjnych w zakresie poprawy warunków pracy oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony pracy,
4) propagowanie poprawy warunków pracy w branżach, w których istnieje szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia,
5) działalność edukacyjna i popularyzatorska dotycząca warunków pracy, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
6) działalność edukacyjna na rzecz gospodarki energetycznej, budownictwa, transportu, oraz innych gałęzi gospodarki,
7) wydawanie publikacji w zakresie ochrony pracy.

Stowarzyszenie zrzeszając wysokiej rangi specjalistów, realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, organizacjami grupującymi pracowników
i pracodawców, instytucjami naukowymi, prasą i innymi organizacjami zainteresowanymi poprawą warunków pracy,
2) inicjowanie nowelizacji przepisów z zakresu prawa pracy,
3) współpracę z zagranicznymi instytucjami w zakresie odpowiadającym celom działalności Stowarzyszenia Ochrony Pracy,
4) organizację szkoleń, sympozjów, konferencji oraz konkursów,
5) wydawanie czasopism i książek na temat prawa pracy i ochrony pracy,
6) doskonalenie kwalifikacji zawodowych,
7) wykonywanie oceny warunków pracy w branżach, w których istnieje szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia,
8) działania na rzecz ochrony pracy, mające na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i przestrzeganie przepisów w zakresie stosunku pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy