Siedziba

Adres rejestrowy:

Ruch Obrony Życia Dzieci Nienarodzonych "Gaudium Vitae"

02-031 Warszawa
dzielnica: Ochota

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja (jednostka zakończyła działalność)

KRS:

REGON: 01000833000000

NIP:

Rok powstania: 1992

Wizytówka

Ruch Obrony Życia Dzieci Nienarodzonych "Gaudium Vitae"

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy