Siedziba

Adres rejestrowy:

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne - Zarząd Główny
Jana III Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
dzielnica: Mokotów

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail: p...@psychiatria.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000017690

REGON: 00081044300000

NIP: 526-10-31-634

Rok powstania: 1978

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne - Zarząd Główny

Celem Towarzystwa jest:
1) rozwój psychiatrii i polskiej myśli psychiatrycznej,
2) doskonalenie opieki psychiatrycznej,
3) krzewienie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad ich przestrzeganiem.

Dla osiągnięcia powyższych celów, Towarzystwo:
1) propaguje zdobycze nauk związanych z psychiatrią wśród lekarzy psychiatrów oraz innych lekarzy i specjalistów dziedzin wiedzy bliskich psychiatrii, udziela im pomocy w podnoszeniu kwalifikacji i współdziała w ich dokształcaniu,
2) zachęca i wdraża swych członków do pracy naukowej i społecznej,
3) organizuje i współdziała w organizowaniu krajowych lub międzynarodowych zjazdów, narad, posiedzeń, kursów, wystaw, pokazów itp.,
4) wydaje własne czasopisma naukowe i współdziała w redagowaniu innych fachowych publikacji,
5) wydaje opinie w sprawach dotyczących psychiatrii,
6) ogłasza konkursy na opracowanie wybranych zagadnień z dziedziny psychiatrii i przyznaje nagrody za prace naukowe,
7) współdziała z organami służby zdrowia w rozwijaniu i doskonaleniu opieki psychiatrycznej,
8) współpracuje ze szkolnictwem i instytucjami doskonalenia zawodowego przy opracowywaniu programów i metod nauczania psychiatrii,
9) popularyzuje zagadnienia psychiatrii,
10) współpracuje z innymi krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi i społecznymi,
11) podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do urzeczywistnienia celów Towarzystwa,
12) prowadzi działalność gospodarczą.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Dokumenty, sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy