Siedziba

Adres rejestrowy:

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne - Zarząd Główny
Jana III Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
dzielnica: Mokotów

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail: p...@psychiatria.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000017690

REGON: 00081044300000

NIP: 526-10-31-634

Rok powstania: 1978

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne - Zarząd Główny

Celem Towarzystwa jest:
1) rozwój psychiatrii i polskiej myśli psychiatrycznej,
2) doskonalenie opieki psychiatrycznej,
3) krzewienie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad ich przestrzeganiem.

Dla osiągnięcia powyższych celów, Towarzystwo:
1) propaguje zdobycze nauk związanych z psychiatrią wśród lekarzy psychiatrów oraz innych lekarzy i specjalistów dziedzin wiedzy bliskich psychiatrii, udziela im pomocy w podnoszeniu kwalifikacji i współdziała w ich dokształcaniu,
2) zachęca i wdraża swych członków do pracy naukowej i społecznej,
3) organizuje i współdziała w organizowaniu krajowych lub międzynarodowych zjazdów, narad, posiedzeń, kursów, wystaw, pokazów itp.,
4) wydaje własne czasopisma naukowe i współdziała w redagowaniu innych fachowych publikacji,
5) wydaje opinie w sprawach dotyczących psychiatrii,
6) ogłasza konkursy na opracowanie wybranych zagadnień z dziedziny psychiatrii i przyznaje nagrody za prace naukowe,
7) współdziała z organami służby zdrowia w rozwijaniu i doskonaleniu opieki psychiatrycznej,
8) współpracuje ze szkolnictwem i instytucjami doskonalenia zawodowego przy opracowywaniu programów i metod nauczania psychiatrii,
9) popularyzuje zagadnienia psychiatrii,
10) współpracuje z innymi krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi i społecznymi,
11) podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do urzeczywistnienia celów Towarzystwa,
12) prowadzi działalność gospodarczą.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy