Siedziba

Adres rejestrowy:

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Aleje Ujazdowskie 37 lok. 5
00-540 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Siedziba mieści się w kamienicy na II piętrze, brak podjazdów i windy.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 22 621 21 61, 22 621 75 55

faks: 22 629 72 14

e-mail: poc...@schuman.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000023615

REGON: 01200553100000

NIP: 526-16-67-243

Rok powstania: 1991

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000023615. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polska Fundacja imienia Roberta Schumana powstała w 1991 roku. Została założona przez osobistości związane ze zmianami ustrojowymi lat 1989-90, miedzy innymi przez Tadeusza Mazowieckiego i Piotra Nowina-Konopkę. Imię Roberta Schumana zostało wybrane przez Fundatorów jako nawiązanie do polityki francusko-niemieckiej lat pięćdziesiątych, modelu pojednania zwróconego w przyszłość i nastawionego na budowanie wspólnej Europy.

Fundacja jest organizacją pozarządową, niepowiązaną z jakąkolwiek partią polityczną. Misją Fundacji jest motywowanie Europejczyków do aktywności obywatelskiej oraz promowanie integracji europejskiej i wartości na jakich się ona opiera.

Fundacja, w ramach działalności statutowej, koncentruje się na trzech zagadnieniach:

Europa.
Fundacja promuje ideę integracji europejskiej, opartej na założeniach zaproponowanych przez Roberta Schumana. Fundacja organizuje konferencje, seminaria, warsztaty, dyskusje, happeningi i spotkania na tematy związane z integracją europejską. Rezultatem działań jest poszerzenie wiedzy obywateli państw Unii Europejskiej na tematy europejskie, włączenie ich do debaty na temat przyszłości Europy, bezpośrednie angażowanie w tematy europejskie. Fundacja stwarza okazje do wzajemnego poznawania się osób z różnych części Europy, nawiązywania przez nich znajomości i współpracy.

Obywatele i demokracja.
Fundacja wspomaga aktywność społeczną obywateli oraz promuje wartości demokratyczne. Zachęca do aktywnego udziału w społeczeństwie obywatelskim, włączenia się w życie publiczne, w działalność na rzecz środowiska lokalnego, w wolontariat. Fundacja nadaje tym działaniom wymiar ogólnoeuropejski poprzez angażowanie osób nie tylko z Polski, ale także innych państw europejskich.

Dzielenie się doświadczeniami.
Fundacja pomaga w dzieleniu się polskimi doświadczeniami z procesu integracji europejskiej oraz transformacji społeczno-polityczno-gospodarczej. Fundacja prowadzi działania w wybranych krajach objętych programem Partnerstwa Wschodniego oraz w Afryce Północnej.

W ostatnim roku, w programach Fundacji, udział bezpośredni wzięło blisko 20.000 osób z 20 państw Unii Europejskiej, a także z kilku krajów pozaunijnych. Fundacja kieruje swoje programy do wszystkich grup społecznych, niezależnie od wieku, wykształcenia, profesji czy miejsca zamieszkania. Wiele działań jest realizowanych w małych ośrodkach i w miejscach o ograniczonej liczbie podobnych inicjatyw. Fundacja jest także otwarta na wspólną dyskusję z osobami o różnych poglądach społeczno-politycznych, w tym ze środowiskami eurosceptycznymi. Europa jest dla jej wszystkich obywateli - to jedno z haseł przewodnich działań Fundacji.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- pomoc humanitarna, rozwojowa
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

OFOP. Grupa Zagranica. Ruch Europejski.

Ludzie

Zarząd

Rafał Dymek
członek zarządu

Michał Prochwicz
członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy