Siedziba

Adres rejestrowy:

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Aleje Ujazdowskie 37 lok. 5
00-540 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Siedziba mieści się w kamienicy na II piętrze, brak podjazdów i windy.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 22 621 21 61, 22 621 75 55

faks: 22 629 72 14

e-mail: poc...@schuman.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000023615

REGON: 01200553100000

NIP: 526-16-67-243

Rok powstania: 1991

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000023615. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polska Fundacja im. Roberta Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną. Misją Fundacji jest motywowanie Europejczyków do aktywności obywatelskiej oraz promowanie integracji europejskiej i wartości na jakich się ona opiera.

Fundacja Schumana realizuje swoją misję i cele statutowe poprzez:
- Upowszechnianie idei integracji europejskiej.
- Włączanie obywateli w aktywne działanie na rzecz procesu integracji europejskiej poprzez udział w dyskusjach, formułowanie postulatów, kontakty z instytucjami państwowymi i europejskimi oraz inne działania.
- Ułatwianie obywatelom poznawania innych części Europy, jej mieszkańców, miejscowych zwyczajów.
- Zwiększanie wiedzy na temat Unii Europejskiej, europejskich krajów, ich kultury, historii, geografii, języków.
- Ułatwianie w nawiązywaniu kontaktów, współpracy i budowaniu relacji pomiędzy obywatelami różnych części Europy.
- Upowszechnianie wartości europejskich, takich jak godność i wolność każdego człowieka, demokracja, wolność słowa, wolność wyznania, rządy prawa, równość wobec prawa, poszanowanie potrzeb mniejszości, solidarność.
- Kreowanie postaw obywatelskich, zachęcanie do aktywnego udziału w korzystaniu z narzędzi demokracji obywatelskiej.
- Zachęcanie obywateli do interesowania się sprawami najbliższego otoczenia, swojego kraju, jak i całej Europy, świadomego i aktywnego wyrażania swoich poglądów na tematy społeczne, ekonomiczne, polityczne.
- Wzmacnianie edukacji obywatelskiej i nieformalnych metod nauczania.
- Wspieranie wolontariatu, w tym wolontariatu międzynarodowego.
- Ułatwianie młodym ludziom startu w dorosłe życie zawodowe, społeczne i obywatelskie.
- Poszanowanie środowiska naturalnego i działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju.
- Upowszechnianie uczciwości w życiu społecznym oraz politycznym.
- Wzmocnienie sektora pozarządowego.
- Rzecznictwo prawne w obszarach działalności Fundacji oraz w sprawach dotyczących funkcjonowania sektora pozarządowego.

Odbiorcy działań Fundacji:
Fundacja kieruje swoje działania do różnych grup społecznych. Ideą działania Fundacji są otwartość i szeroki zasięg działań oraz włączanie odbiorców, którzy nie zajmują się na co dzień sprawami europejskimi bądź społeczno-politycznymi. Fundacja dopuszcza do swoich działań osoby o różnych poglądach, także na sprawy europejskie, jeśli tylko nie są to poglądy negujące system demokratyczny i poszanowanie praw człowieka oraz nie dominuje w nich szerzenie nienawiści wobec innych.

Obszary działań Fundacji:
Głównym obszarem działalności Fundacji jest obszar Unii Europejskiej. Fundacja może także prowadzić działania w innych krajach europejskich - na obszarze państw EOG oraz w krajach kandydujących lub w krajach, których społeczeństwa aspirują do członkostwa w Unii Europejskiej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- pomoc humanitarna, rozwojowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

OFOP. Grupa Zagranica. Ruch Europejski.

Ludzie

Zarząd

Marcin Zaborowski
prezes zarządu

Michał Prochwicz
członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy