Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja dla Polski
Kłopotowskiego 6 lok. 61
03-717 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 22 542 58 80

faks:

e-mail: f...@fdp.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000039342

REGON: 01224007700000

NIP: 526-17-44-363

Rok powstania: 1996

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000039342. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja dla Polski

Fundacja dla Polski istnieje, by umożliwiać innym realizację własnych działań filantropijnych. Fundacja tworzy, upowszechnia różnorodne formy działań społecznych i oferuje usługi, za pomocą których osoby prywatne, firmy i instytucje oraz organizacje społeczne mogą w efektywny i najbardziej dopasowany do swoich potrzeb sposób realizować wytyczone przez siebie cele społeczne - tak aby zwrot poniesionych inwestycji był największy.

Działania realizowane przez Fundację dla Polski odpowiadają zainteresowaniu i potrzebom współpracujących z nią partnerów. Obecnie koncentrują się one w czterech podstawowych obszarach:
1) integracja społeczna grup zagrożonych marginalizacją (działania skierowane są do dzieci z grup szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem)
2) kształtowanie postaw odpowiedzialności w życiu publicznym (działania mające na celu promowanie zaangażowania w życie publiczne poprzez wyróżnianie osób, których postawa ma znaczący wpływ na kształtowanie wizerunku służby na rzecz społeczeństwa)
3) wspieranie zrównoważonego rozwoju i wyrównywaniu potencjału społeczno - ekonomicznego poszczególnych regionów Polski (działania skierowane do mieszkańców regionów zaniedbanych, których celem jest wzrost ich poziomu życia, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zachęcania do rozpoczęcia działalności gospodarczej)
4) tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości i kształceniu umiejętności niezbędnych do dostosowania się do potrzeb rynku pracy (działania skierowane do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, w szczególności młodzieży zagrożonej bezrobociem).

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Forum Darczyńców

Ludzie

Zarząd

Agnieszka Sawczuk
prezes zarządu

Dorota Pieńkowska
członek zarządu

Sevdalina Rukanova
członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy