Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Traugutta 7/9
00-067 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 22 826 83 24

faks: 22 826 83 24 wew. 26

e-mail: poc...@kronenberg.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000052030

REGON: 01193171500000

NIP: 525-15-69-384

Rok powstania: 1996

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Misją Fundacji Kronenberga jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie oświaty i edukacji, kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia, polityki społecznej, dobroczynności, promocji idei i edukacji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja realizuje misję między innymi poprzez:
- Wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie wyżej wymienionych celów, w tym przede wszystkim udzielanie wsparcia instytucjom i organizacjom skutecznie działającym w obszarach tematycznych stanowiących przedmiot zainteresowania Fundacji
- Tworzenie nowoczesnych programów edukacyjnych, w tym przede wszystkim w zakresie edukacji finansowej
- Promowanie przedsiębiorczości
- Przyznawanie nagrody za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów
- Wsparcie osób i instytucji działających na polu ochrony dziedzictwa kulturowego
- Prowadzenie działań na rzecz popularyzacji historii Banku Handlowego w Warszawie S.A. i rodziny Kronenbergów
- Inspirowanie oraz koordynowanie działań wolontariackich prowadzonych przez obecnych i byłych pracowników Citi Handlowy.


The Leopold Kronenberg Foundation

The Foundation mission is to support public benefit activities in in the area of teaching
and education, culture and arts, cultural heritage protection, healthcare, social policy, charity,
promotion of the idea and education in the area of corporate social responsibility and as well
as promotion and organization of volunteering.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Forum Darczyńców w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. European Foundation Centre. European Association for Banking and Financial History.

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy