Siedziba

Adres rejestrowy:

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 2
27-600 Sandomierz

Gmina: Sandomierz

Powiat: sandomierski

Województwo: świętokrzyskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Istniejące udogodnienia: podjazd do budynku, winda.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 15 833 34 00

faks: 15 833 34 60

e-mail: fun...@opiwpr.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000043429

REGON: 83001313500000

NIP: 864-00-07-587

Rok powstania: 1992

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

Misja:
Misją Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw społeczności lokalnych w Polsce.

Prowadzone działania:
Świadczymy usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjne i finansowe (w formie pożyczek dla MMSP).
Prowadzi także działalność gospodarczą, we własnym hotelu o nazwie Hotel Basztowy (www.hotelbasztowy.pl), zlokalizowanym w Sandomierzu.
Pracujemy przede wszystkim na rzecz mikro-małych i średnich przedsiębiorstw, osób zainteresowanych uruchamianiem działalności gospodarczej, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, głównie w regionie południowo-wschodniej Polski.
Od 2005 roku jesteśmy Lokalną Organizacją Grantową w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wspierającego aktywne społeczności lokalne. Od października 2011 r. - do września 2016 r. w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim realizujemy program pn. "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością", współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Program wykorzystania potencjału regionu na rzecz jego aktywizacji oferuje mieszkańcom czterech powiatów woj . świętokrzyskiego różne formy wsparcia. Osoby uruchamiające działalność gospodarczą, przedsiębiorcy oraz NGOs korzystają z dotacji, szkoleń i doradztwa podnosząc jakość życia oraz atrakcyjność turystyczną regionu Gór Świętokrzyskich.
Prowadzimy także działalność gospodarczą, we własnym hotelu o nazwie Hotel Basztowy (www.hotelbasztowy.pl), zlokalizowanym w Sandomierzu.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- księgowość, zarządzanie finansami
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- planowanie strategiczne i operacyjne
- budowanie zespołu i zarządzanie nim
- aktywizacja lokalna
- współpraca z administracją
- współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Fundacja prowadzi Hotel Basztowy w Sandomierzu. Dochód z działalności przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji - działalność non-profit.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Fundacja posiada 3 biura terenowe (2 w woj. świętokrzyskim i 1 w woj. podkarpackim).

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Halina Siemaszko
prezes Zarządu

Halina Sadecka
wiceprezes Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy