Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej"
Noakowskiego 10
00-666 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Lokal znajduje się na I piętrze, jest winda, ale zbyt wąska dla wózka (szerokość wejścia do windy 60 cm, głębokość windy 90 cm), schody są jednak szerokie, z półpiętrem.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 22 875 85 40

faks: 22 875 85 40 wew. 102

e-mail: c...@ceo.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000052758

REGON: 01243353400000

NIP: 525-17-26-659

Rok powstania: 1994

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000052758. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", nr konta: 70 1090 1883 0000 0001 1276 5883

Wizytówka

Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej"

Centrum Edukacji Obywatelskiej to niezależna instytucja edukacyjna, działająca od 1994 roku. Upowszechniamy wiedzę, umiejętności i postawy kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzamy do szkół programy, które nauczycielkom i nauczycielom pozwalają lepiej i skuteczniej uczyć, a młodym ludziom pomagają zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Obecnie realizujemy blisko 30 programów adresowanych do szkół, kadry pedagogicznej oraz uczniów i uczennic.

Nasze działania:

I ROZWÓJ SZKOŁY I DOSKONALENIE

- Szkoła ucząca się (podprogramy: Laboratoria Praktyki Edukacyjnej, Nauczycielska Akademia Internetowa, Studia Podyplomowe Liderów Oświaty, Szkoła ucząca się - Ocenianie Kształtujące, Rozwijanie uczenia się i nauczania, Procedura SUS, Warsztaty dla Rad Pedagogicznych SUS)
- WF z klasą
- Szkoła z klasą 2.0

II PROGRAMY NAUCZANIA

EDUKACJA OBYWATELSKA W GIMNAZJACH I SZKOŁACH ŚREDNICH
- Wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej
- Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej
- Konkurs wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej

EDUKACJA EKONOMICZNA
- Młodzi przedsiębiorczy
- Tydzień dla oszczędzania
- Młodzi do akcji

WDROŻENIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH
- Aktywna Edukacja

NAUKA PROGRAMOWANIA
- Mistrzowie kodowania

III PROJEKTY EDUKACYJNE I DZIAŁANIA OBYWATELSKIE

KULTURA, DZIEDZICTWO I MEDIA
- XYZ Historia polskiej komputeryzacji
- Filmoteka szkolna. Akcja!
- Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole
- Nowe technologie w edukacji kulturalnej
- Nagroda im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata"
- Opowiem Ci o wolnej Polsce - spotkania młodzieży ze świadkami historii
- Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
- Włącz się. Młodzi i media

SAMORZĄD UCZNIOWSKI, WOLONTARIAT, DZIAŁANIA OBYWATELSKIE
- Młody obywatel,
- Młodzi głosują,
- Poczytaj mi przyjacielu
- Samorząd uczniowski
- Sejm dzieci i młodzieży

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GLOBALNA I EKOLOGIA
- Wzór na rozwój,
- W świat z klasą

PROJEKTY W NAUCZANIU PRZYRODY I MATEMATYKI
- Akademia uczniowska

IV WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

USA, Teachers College, Columbia University - stała współpraca w ramach programu Laboratoria Praktyki Edukacyjnej.

V DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Jednym z działań statutowych CEO jest wspieranie i doskonalenie pracy nauczycieli. Fundacja opracowuje i wydaje podręczniki, scenariusze zajęć i materiały metodyczne dla nauczycieli, szczególnie z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Podręczniki wydawane są przez Wydawnictwo CIVITAS, którego CEO jest właścicielem. Przygotowanie i wydawanie przez CEO podręczników i innych publikacji jest sposobem na finansowanie działań statutowych Fundacji.

VI EDUKACJA OBYWATELSKA W INTERNECIE - SERWIS INTERNETOWY CEO

Jednym z narzędzi służących do działań prowadzonych przez CEO jest serwis internetowy prowadzony pod adresem www.ceo.org.pl. Każdy z programów edukacyjnych CEO ma własną, rozbudowaną stronę internetową, na której publikowane są aktualności programu, materiały edukacyjne dla uczniów, scenariusze lekcji i materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

Nowe serwisy i narzędzia
- Blogi uczniowskie/ nauczycielskie - Blogi dokumentujące przebieg projektów i działań w programach CEO (ponad 3 tys. zarejestrowanych blogów). W roku 2012 został odświeżono layout platformy.
- Platforma blogów publicystycznych - Obywatelsko-profesjonalna debata edukacyjna prowadzona na platformie blogowej przez ekspertów edukacyjnych, dyrektorów, nauczycieli, rodziców.
- Platforma programu Szkoła z klasą 2.0 - Miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów na projekty i Kodeksy 2.0 (dobre praktyki korzystania z nowych technologii, wypracowywane w toku debat i dyskusji przez całą szkolną społeczność). Uczestnicy platformy - ponad 3 tys. osób - otrzymują indywidualne wsparcie moderatorów i
ekspertów programu.
- Platforma Samorządu Uczniowskiego - Platforma uczniowska wspomagająca przeprowadzenie demokratycznych wyborów do władz SU w szkołach.
- Platforma XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży - Platforma rekrutacyjna umożliwiająca zamieszczanie relacji z przeprowadzonych działań w szkole.

VII NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PROWADZONA PRZEZ FUNDACJĘ

Celem CEO jest prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek publicznych i niepublicznych w zakresie metod nauczania, oceniania i zarządzania placówkami oświatowymi. W 2012 roku przeszkoliliśmy 23 001 nauczycieli.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- film
- sztuki wizualne, wzornictwo
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- pomoc humanitarna, rozwojowa
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

1. działalność wydawnicza i handlowa artykułami przemysłowymi i wydawnictwami dla uczniów i nauczycieli, 2. działalność szkoleniowa z zakresu metod nauczania i zarządzania dla pracowników oświaty. 3. działalność marketingowa, promocyjna i reklamowa. 4. pozaszkolne formy edukacji. 5. sprzedaż autorskich praw majątkowych, praw z licencji oraz odpłatne udzielanie licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich. 6. sprzedaż praw związanych z know-how.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Grupa Zagranica. Sieć Civitas International. Schwab Foundation for Social Entrepreneurship Koalicja na Rzecz Otwartego Rządu. I am Europe. Koalicja Otwartej Edukacji. Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych.

Ludzie

Zarząd

Alicja Pacewicz
Wiceprezes zarządu

Jędrzej Witkowski
Członek zarządu

Jacek Strzemieczny
Prezes zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy