Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Warecka 4/6
00-040 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Dysponujemy przenośnym podjazdem.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 22 624 02 80, 22 620 31 92, 22 890 94 49

faks:

e-mail: bo...@boris.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000149445

REGON: 01611459900000

NIP: 527-22-58-873

Rok powstania: 1999

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

BORIS jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską - w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne - w ich działaniach na rzecz dobra publicznego. Głównym celem naszego działania jest zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w społeczeństwie.

Uważamy, że państwo powinno włączać się tylko w te działania, z którymi zorganizowane grupy obywateli sobie nie radzą.
Mottem naszej działalności jest zasada:
Tak mało państwa, jak to możliwe - tak dużo, jak to konieczne.

Nasze działania skupiają się na: podniesieniu umiejętności z zakresu zarządzania wśród liderów organizacji pozarządowych, propagowaniu wiedzy o organizacjach pozarządowych w Polsce i za granicą, integracji sektora non profit tworzeniu mechanizmów samoregulacji w sektorze non profit, wypracowywanie zasad współpracy pomiędzy trzecim sektorem a administracją rządową i samorządową.

Głównymi metodami naszego działania są szkolenia, wykłady, tworzenie koalicji, tworzenie sieci współpracy, poradnictwo i konsultacje, wydawanie publikacji, organizowanie konferencji i seminariów oraz wizyt studyjnych.

Aktualne programy:
-Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej w Warszawie (http://centrumwspolpracy.org.pl)
-Regionalny Ośrodek EFS w Ostrołęce (http://ostroleka.roefs.pl)
-Pozarządowa Agencja Ewaluacji i Rozwoju (http://www.ewaluacja.org.pl)
-Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej (http://mfops.boris.org.pl)
-Mazowieckie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy (http://mfsds.boris.org.pl)
-Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu (http://ekonomiaspoleczna.boris.org.pl/)

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
- porady prawne, pomoc prawna
- księgowość, zarządzanie finansami
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- planowanie strategiczne i operacyjne
- budowanie zespołu i zarządzanie nim
- PR i promocja organizacji
- aktywizacja lokalna
- współpraca z administracją
- współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

wydawnictwa, szkolenia, konsultacje

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. WRZOS. Sieć Orfeusz.

Ludzie

Liczba członków: 18

Zarząd

Joanna Krasnodębska
dyrektor

Dorota Pieńkowska
wiceprezes zarządu

Magdalena Krajewska
wiceprezes zarządu

Paweł Jordan
prezes zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy