Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie na rzecz Młodzieży Niewidzącej i Słabowidzącej w Grudziądzu
Ks. Władysława Łęgi 5 lok. 68
86-300 Grudziądz

Gmina: Grudziądz

Powiat: Grudziądz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak windy, II piętro.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 56 463 03 04

faks:

e-mail: sto...@poczta.onet.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000155211

REGON: 87032943300000

NIP: 876-17-47-828

Rok powstania: 1995

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000155211. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie na rzecz Młodzieży Niewidzącej i Słabowidzącej w Grudziądzu

Misja:
Działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju naszych podopiecznych, oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym. Uczestniczenie w procesach likwidacji wszelkich barier między otwartym środowiskiem a niepełnosprawnymi i ich rodzicami.

Prowadzone działania:
Działanie nasze oparte jest o "Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", "Prawo o Stowarzyszeniach", "Statut Stowarzyszenia", Uchwały Walnego Zebrania Członków oraz roczny plan pracy. Prowadzimy indywidualną rehabilitację z zakresu czynności dnia i orientacji przestrzennej. Prowadzimy zajęcia manualne. Pomagamy rodzicom i opiekunom członków Stowarzyszenia w działaniach na rzecz edukacji, zabezpieczania potrzeb socjalnych i innych ważnych spraw życiowych i osobistych. Organizujemy spotkania zajęcia ze specjalistami i profesjonalistami. Byliśmy organizatorem festynu sportowo-rekreacyjnego dla ogółu społeczności osób niepełnosprawnych miasta i okolic, w którym uczestniczyło około 1500 osób. Niestety na tę masową otwartą imprezę nie otrzymaliśmy wsparcia ze środków przeznaczonych na ERON 2003.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 82

Zarząd

Irena Urbanska
skarbnik

Małgorzata Dondelewska
sekretarz

Elżbieta Depczyńska
wiceprezes

Bolesław Biernacki
prezes

Marian Mindt
członek

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy