Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka
Sienkiewicza 1 lok. 17
39-200 Dębica

Gmina: Dębica

Powiat: dębicki

Województwo: podkarpackie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody.

Jest możliwość wizyt osobistych: poniedziałek w godz. 12.00 - 16.00, środa w godz. 10.00 - 14.00; Biuro Porad Obywatelskich (Internat Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy ul. Sienkiewicza 1 lok. 17).

Szybki kontakt

tel: 14 682 72 19

faks: 14 682 72 19

e-mail: so...@interia.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000020698

REGON: 85001316000000

NIP: 872-18-59-952

Rok powstania: 1990

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000020698. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka

Celem Stowarzyszenia jest obrona praw i godności osobistej człowieka i wynikająca z postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
1. Obrona praw i godności człowieka w kontaktach międzyludzkich,
a) zasada współżycia rodzinnego i sąsiedzkiego,
b) obrona interesów obywateli w granicach nieuregulowanych odrębnymi przepisami prawa.
2. Zwalczanie objawów patologii społecznej (alkoholizm, narkomania).
3. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa dziecka
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn
- prawa konsumentów

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 35

Zarząd

Anna Maguda
Sekretarz Zarządu Krajowego

Zenon Pieczonka
Skarbnik Zarządu Krajowego

Zenon Wszołek
Wiceprezes Zarządu Krajowego

Marian Cichoń
Wiceprezes Zarządu Krajowego

Lesław Pazdan
Prezes Zarządu Krajowego

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy