Siedziba

Adres rejestrowy:

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
Jaktorowska 6
01-202 Warszawa
dzielnica: Wola

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Siedziba domu dziecka.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 603 671 927

faks:

e-mail: psk...@poczta.wp.pl, bar...@poczta.onet.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Białobrzeska 15/56, 02-370 Warszawa

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000142755

REGON: 01298093400000

NIP: 526-22-09-229

Rok powstania: 1995

Organizacja pożytku publicznego od 2006 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000142755. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Naszym celem jest:
-badanie i popularyzacja postaci i dorobku Janusza Korczaka - wielkiego humanisty, lekarza, pisarza, pedagoga i obrońcy praw dziecka,
- przenoszenie idei humanistycznych i pedagogicznych Janusza Korczaka do współczesnej praktyki wychowawczej i edukacyjnej,
- propagowanie i ochrona praw dziecka w duchu korczakowskim.

Stowarzyszenie działa na terenie całej Polski w oparciu o Kręgi Korczakowskie. Współpracuje ze szkołami, placówkami, organizacjami i uczelniami wyższymi noszącymi imię Janusza Korczaka oraz innymi podmiotami realizującymi cele bliskie społecznemu ruchowi korczakowskiemu. PSK jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Jerzy Fornalik
wiceprzewodniczący

Jacek Krogel
wiceprzewodniczący

Barbara Janina Sochal
przewodnicząca

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy