Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie na rzecz Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych "Novum"
Graniczna 4
20-010 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 81 749 60 39

faks: 81 749 60 39

e-mail: stn...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000008601

REGON: 43119927800000

NIP: 946-22-30-420

Rok powstania: 1999

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie na rzecz Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych "Novum"

Misja
Prowadzenie kształcenia i dokształcania podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Prowadzone działania
1. Przygotowywanie szczegółowych programów różnych rodzajów kształcenia (dla kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających i dla specjalizacji).
2. Rozpoznawanie wśród pielęgniarek i położnych zapotrzebowania na kształcenie podyplomowe.
3. Współudział w opiniowaniu aktów prawnych dotyczących podnoszenia przez pielęgniarki i położne kwalifikacji zawodowych.
4. Podejmowanie działań służących uzyskaniu dotacji z MZ na kształcenie pielęgniarek i położnych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy