Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie"
Pieniężnego 10
10-006 Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: Olsztyn

Województwo: warmińsko-mazurskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 89 535 32 76

faks: 89 535 32 76

e-mail: in...@zamkigotyckie.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000048783

REGON: 51060673600000

NIP: 739-27-74-058

Rok powstania: 1997

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000048783. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie"

Do Stowarzyszenia należy 17 gmin na terenie których znajdują się zamki gotyckie. Jest to 10 gmin z województwa pomorskiego (Bytów, Człuchów, Malbork, Gniew, Sztum, Kwidzyn, Prabuty, Dzierzgoń, Skarszewy, Lębork); 1 gmina z województwa kujawsko -pomorskiego (Nowe); 6 gmin z województwa warmińsko -mazurskiego (Ostróda, Nidzica, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn). Cel powołania Stowarzyszenia wynikał z przekonania gmin, że promocja pojedynczego zamku nie odniesie takiej skuteczności, jak promocja wielu obiektów w ramach jednej wspólnej trasy - Szlaku Zamków Gotyckich.

Działania organizacji kierowane są do turystów polskich oraz zagranicznych zainteresowanych poznaniem oferty turystycznej zamków dawnego państwa krzyżackiego. Działania kierowane są także do mieszkańców (przede wszystkim najmłodszych) obszaru Szlaku Zamków Gotyckich celem przybliżenia historii ich miejsca zamieszkania. Od 2004 roku Stowarzyszenie prowadzi także stałą współpracę z partnerami z Obwodu Kaliningradzkiego, celem rewitalizacji oraz promocji zamków znajdujących się na terenie obecnego Obwodu Kaliningradzkiego. Działania te były przedmiotem wspólnych projektów współfinansowanych ze środków PHARE 2003, INTERREG IIIA/TACIS, Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W latach 2012 - 2014 Stowarzyszenie będzie realizować wspólnie z partnerem rosyjskim projekt p.t. "Podniesienie atrakcyjności północno - wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych" z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013.

Prowadzone działania:
1. wydawnictwa promocyjno-informacyjne o zamkach w wersji polskiej i obcej, przeznaczone na polskie i zagraniczne targi turystyczne oraz do punktów IT na terenie Polski i Obwodu Kaliningradzkiego
2. oznakowanie gmin należących do Stowarzyszenia tablicami informacyjnymi - Szlak Zamków Gotyckich oraz znakami drogowymi E-22a - Zamki gotyckie - szlak turystyczny (podobne tablice i znaki będą ustawione w 2013 r. w Obwodzie Kaliningradzkim na terenie miejscowości gdzie obecne są ruiny zamków krzyżackich)
3. organizacja konkursu wiedzy o zamkach gotyckich dla uczniów - mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia
4. organizacja konkursu wiedzy o Zakonie Krzyżackim (z partnerstwem Muzeum zamkowego w Malborku) dla uczniów - mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia
5. udział w polskich i zagranicznych targach turystycznych
6. budowa całorocznych produktów turystycznych bazujących na potencjale kulturowym i turystycznym Szlaku Zamków Gotyckich, odpowiednio przygotowanych do sprzedaży z partnerstwem przedsiębiorców, lokalnych organizacji turystycznych, muzeów.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- edukacja kulturalna

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 17

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy