Siedziba

Adres rejestrowy:

Kraśnickie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
Ks. Jerzego Popiełuszki 1
23-204 Kraśnik

Gmina: Kraśnik

Powiat: kraśnicki

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 81 825 52 14

faks:

e-mail: ngo...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000004650

REGON: 43066178600000

NIP: 715-15-59-134

Rok powstania: 1996

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Kraśnickie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

Misja
Misją organizacji jest wszechstronne wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, tworzenie warunków dla wyrównywania szans, integracja społeczna i wsparcie rodzin.

Prowadzone działania
1)Program rehabilitacyjno-edukacyjny "Potrafię" dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w integracji ze środowiskiem;
2)Imprezy okolicznościowe i integracyjne na terenie miasta (m.in. "Dzień Integracji" w czerwcu z udziałem ponad 1000 osób);
3)Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku w ramach Wojewódzkiej Sieci Informacyjno-Doradczej dla Osób Niepełnosprawnych LFOON-SW;
4)Wystawy i aukcje prac plastycznych na terenie miasta Kraśnika i Lublina;
5)Prowadzenie teatru integracyjnego "Tacy Sami";
6)Uczestnictwo w imprezach miejskich i powiatowych (m.in. "Bieg po usmiech", "Dni Kraśnika", "Chrześcijańskie Dni Radości", "Maliniaki", "Dożynki");
7)Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz dla wolontariuszy;
8)Organizowanie wycieczek krajoznawczych i wyjazdów do teatru;
9)Biuro współpracy ngo`s miasta Kraśnika i powiatu kraśnickiego (informacja i poradnictwo dla ngo`s, szkolenia dla liderów, planowane jest utworzenie forum kraśnickich organizacji);
10)Promocja działań i informacja w mediach lokalnych;
11)Udział w opracowywaniu i aktualizacji strategii i programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 60

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy