Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Krakowie
Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków

Gmina: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 12 633 74 84, 12 632 03 45

faks: 12 633 35 21

e-mail: bi...@krakow.skwp.pl, ter...@krakow.skwp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

KRS:

REGON: 00702641600176

NIP:

Rok powstania: 1992

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Krakowie

Celem Stowarzyszenia jest:
- obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,
- podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu oraz możliwości zatrudnienia i tym samym zapewnienia odpowiednich warunków materialnych członkom,
- krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i finansisty,
- troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków i tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
- współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, a zwłaszcza z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie doskonalenia rachunkowości, metod przetwarzania jej danych, analizy, finansów, podatków i innych rozliczeń zrównanych z podatkami oraz wykonywania zawodu, rewizji ksiąg i kontroli finansowo-księgowej,
- współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami dla kształtowania, organizowania i wykonywania zawodu według rozwiązań europejskich i standardów światowych, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej, jak również działań mających na celu harmonizację rachunkowości.

Oddział Okręgowy w Krakowie prowadzi działalność edukacyjną, organizując:
- Szkolenie kursowe w zakresie:
- Studia podyplomowe "Rachunkowość i Finanse",
- Kursy przygotowujące do egzaminów na biegłych rewidentów,
- Dla kandydatów na biegłych rewidentów,
- Dla kandydatów na głównych księgowych,
- Dla kandydatów na samodzielnych księgowych,
- Dla średniej kadry finansowo-księgowej,
- Ogólne zasady księgowości,
- Kadry i płace,
- Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
- Zintegrowany system zarządzania firmą "Digitland Enterprise",
- Prowadzenie księgowości komputerowej wg koncepcji CDN OPT!MA,
- Moduł finanse i księgowość systemu zarządzania Symfonia.
- Seminaria i konferencje na tematy aktualne, wynikające z bieżącego zapotrzebowania.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy