Siedziba

Adres rejestrowy:

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2 lok. 13
40-014 Katowice

Gmina: Katowice

Powiat: Katowice

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

korespondencja: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, skr. poczt. 376 , 40-954 Katowice 2

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000068764

REGON: 27100767300000

NIP: 954-19-60-472

Rok powstania: 1981

Organizacja pożytku publicznego od 2006 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000068764. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Misja
- działalność w oparciu o naukę Kościoła katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych obowiązków
patriotycznych, osobistych i społecznych,
- wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych, kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych,
- prace w zakresie tworzenia i pogłębiania i rozszerzania kultury społecznej, intelektualnej, artystycznej i obyczajowej, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej
kultury Śląska,
- podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej,
- wspieranie działań samorządu terytorialnego.

Prowadzone działania
Klub organizuje zebrania otwarte i dyskusyjne, odczyty, sesje naukowe, imprezy artystyczne, wycieczki, pielgrzymki, rekolekcje, Dni Kultury Chrześcijańskiej, prowadzi bibliotekę i współpracuje z innymi
organizacjami religijnymi i społecznymi. Klub wydaje raz w miesiącu biuletyn KIK "Dlatego".

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy