Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Gdańsku
Jaśkowa Dolina 93
80-286 Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Powiat: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 58 341 25 30, 58 341 98 11

faks: 58 344 17 87

e-mail: bi...@gdansk.skwp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

KRS:

REGON: 00702641600072

NIP:

Rok powstania: 1992

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Gdańsku

Misja
Celem Stowarzyszenia jest obrona praw, godności i interesów członków, krzewienie wspólnoty zawodowej oraz podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego. Założenia te realizowane są między innymi przez prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej, informacyjnej i konsultacyjnej z zakresu rachunkowości i finansów.

Prowadzone działania
Prowadzenie działalności na rzecz członków Stowarzyszenia.
Działalność gospodarcza - kursy, szkolenia z zakresu rachunkowości, księgowości.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy