Siedziba

Adres rejestrowy:

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Białymstoku
Sienkiewicza 53 lok. 106
15-002 Białystok

Gmina: Białystok

Powiat: Białystok

Województwo: podlaskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 85 664 22 66

faks:

e-mail: nfo...@onet.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

KRS: 0000064731

REGON: 05002847100000

NIP: 542-19-52-769

Rok powstania: 1993

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000064731. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Białymstoku

Celem NFOZ jest niesienie pomocy humanitarnej poprzez:
1. Wspomaganie rozwoju bazy materialnej lecznictwa i ratownictwa medycznego przez gromadzenie na ten cel środków finansowych i rzeczowych.
2. Zakup aparatury diagnostyczno-leczniczej i sprzętu medycznego dla placówek lecznictwa.
3. Finansowanie modernizacji i remontów obiektów lecznictwa.
4. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez wyposażenie placówek służby zdrowia w sprzęt medyczny służący rehabilitacji tych osób.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 20

Zarząd

Julian Kaliński
dyrektor biura

Edward Wiszniewski
skarbnik

Iwona Rojcewicz
sekretarz

Małgorzata Kamińska
v-ce przewodnicząca

Krzysztof Jan Chętnik
przewodniczący

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy