Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

KRS: 0000134684

REGON: 01531627200000

NIP: 525-22-65-692

Rok powstania: 2002

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Podoba Ci się nasza działalność? Możesz ją wesprzeć, przekazując nam darowiznę. Darowiznę możesz odliczyć od dochodu - więcej informacji tutaj. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Szybki kontakt

Tel: 22 826 27 15

Faks: 22 827 58 21

E-mail: biu...@tpd-maz.org.pl

Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Kredytowa 1a lok. 13
00-056 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Wizytówka

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Misja
Zapobieganie umieszczaniu dziecka poza rodziną.
Zapobieganie patologiom w rodzinie.
Ochrona i promowanie praw dziecka.
Udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.

Prowadzone działania
Ochrona praw dziecka.
Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie, zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych.
Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku zdrowych rówieśników.
Promowanie wśród dzieci postaw proekologicznych.

KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA:
1. dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich
-prowadzenie świetlic i ognisk wychowawczych
nieodpłatnie
-pomoc materialna i rzeczowa
w placówkach TPD
-organizowanie kolonii letnich i zimowych oraz akcji lato i zima w mieście
-dożywianie
w placówkach TPD
2. Dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore
-turnusy rehabilitacyjne
-pomoc materialna i rzeczowa
-warsztaty terapeutyczno-rehabilitacyjne
3. Rodziny ubogie, niewydolne wychowawczo, z problemem uzależnień
-poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne
Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie, ul. Kredytowa 1a, tel. 826-27-15
-pomoc materialna i rzeczowa
4. Rodzicielstwo zastępcze
- prowadzenie diagnostyki i szkoleń oraz powierzanie dzieci do adopcji i rodzin zastępczych - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD ul. Szpitalna 5/6
- prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka W Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 25 b

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Dokumenty, sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalność gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Oddziały: powiatowe - 24, dzielnicowe - 16; Koła - 313. W roku 2011 w Województwie Mazowieckim funkcjonowało 80 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD, 4 świetlice, 4 Ogniska Pracy Pozaszkolnej, 8 punktów przedszkolnych, 4 Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy, Świetlicę Edukacyjno - Terapeutyczną.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 7747

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy