Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Dom Dzieci Benjamin"
Zbożowa 75
20-827 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 81 746 67 60, 81 746 69 63

faks: 81 746 69 63

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000097202

REGON: 43081890500000

NIP: 712-22-97-938

Rok powstania: 1997

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000097202. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Dom Dzieci Benjamin"

Misja
Pomoc w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, religijnych, pomoc w podnoszeniu sprawności psychofizycznej wychowanków, ogólna aktywizacja i rehabilitacja społeczna, umacnianie i rozwijanie kontaktów z rodziną, grupą rówieśniczą i lokalnym środowiskiem.

Prowadzone działania
Najważniejszym działaniem jest prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie, jak też z obniżoną sprawnością intelektualną w formie pobytu dziennego i całodobowego.
Podopieczni: osoby niepełnosprawne fizycznie i z obniżoną sprawnością intelektualną w wieku 4-25 lat, w uzasadnionych przypadkach dzieci poniżej 4 roku życia i osoby dorosłe powyżej 25 lat.
Prowadzone na ich rzecz działania: pomoc psychologiczna logopedyczna, duszpasterska, rehabilitacja zajęcia, grupowe, wyżywienie, transport, usługi opiekuńcze, nauczanie indywidualne na terenie Ośrodka.
Codziennie od pon. do pt. w Fundacji Dom Dzieci Benjamin, w godzinach od 6.00 do 18.00, pobyt dzienny 10 miejsc - pobyt całodobowy, codziennie od pon. do pt. odpłatność za usługi ustalona jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej w odniesieniu do sytuacji materialnej rodziny.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- usługi opiekuńcze

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy