Siedziba

Adres rejestrowy:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Królowej Marysieńki 48
02-954 Warszawa
dzielnica: Wilanów

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Udogodnienia w komunikacji.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 22 550 28 00

faks: 22 550 28 01

e-mail: pa...@pafw.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: przedstawicielstwo organizacji zagranicznej

KRS:

REGON: 01615509000000

NIP:

Rok powstania: 1999

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy "O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej" (SEED Act), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.

Fundacja, kierowana przez niezależną Radę Dyrektorów, rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku z podwójną misją: wspierania procesu konsolidacji polskich przemian zapoczątkowanych w 1989 roku, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami postkomunistycznymi.

Obecnie PAFW realizuje programy w trzech obszarach tematycznych:
- edukacji,
- rozwoju społeczności lokalnych,
- dzielenia się polskimi doświadczeniami z transformacji.

W Polsce programy Fundacji koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z modernizacją oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach.


Polish-American Freedom Foundation

The Foundation was established by the Polish-American Enterprise Fund organized twenty two years ago, following the Support for the East European Democracy Act passed by the U.S. Congress in 1989.

The Freedom Foundation, which is governed by an independent Board of Directors, launched its operations in 2000 with a double mission: to help consolidate the results of the Polish transformation nationally and to share the Polish experience with other post-communist countries in the region.

PAFF pursues its goals through programs implemented in three thematic areas:
- initiatives in education,
- development of local communities,
- sharing the Polish experiences in transformation.

The Foundation’s programs in Poland focus on rural areas and small towns. Two issues dominate: leveling the playing field in education, combined with its modernization, as well as unleashing and supporting citizens’ potential in local communities.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- księgowość, zarządzanie finansami
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- planowanie strategiczne i operacyjne
- budowanie zespołu i zarządzanie nim
- nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
- aktywizacja lokalna
- współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- pomoc humanitarna, rozwojowa
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

PAFW jest członkiem wspierającym Forum Darczyńców, była współinicjatorem powstania Grupy "Zagranica".

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Norman E. Haslun III
Dyrektor Finansowy

Jerzy Koźmiński
Prezes i Członek Rady Dyrektorów

Grzegorz Jędrys
Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy