Siedziba

Adres rejestrowy:

Bychawskie Stowarzyszenie "Podkowa"
Pileckiego 20
23-100 Bychawa

Gmina: Bychawa

Powiat: lubelski

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 81 566 02 66

faks: 81 566 02 66

e-mail: sds...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000215996

REGON: 43119453600000

NIP: 713-24-86-457

Rok powstania: 1999

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Bychawskie Stowarzyszenie "Podkowa"

Misja:
-Udzielanie pomocy przystosowanej do indywidualnych potrzeb dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością i ich rodzinom, a także osobom doznającym przemocy domowej lub znajdującym się w kryzysie.
-Prowadzenie działań zmierzających do wyrównywania szans życiowych tych osób.
-Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
-Jednoczenie ludzi dobrej woli działających na rzecz w/w osób.

Prowadzone działania:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Pileckiego 12, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, tel. 81 566 11 51.
Beneficjenci: osoby doświadczające przemocy domowej lub będące w kryzysie.
Rodzaj świadczonej pomocy: hostel, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, poradnictwo prawne i socjalne.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy