Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Charytatywna "Dar Serc"
Targowa 9b
35-064 Rzeszów

Gmina: Rzeszów

Powiat: Rzeszów

Województwo: podkarpackie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000009953

REGON: 69029053200000

NIP: 813-29-53-497

Rok powstania: 2001

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Charytatywna "Dar Serc"

Misja
Niesienie pomocy charytatywnej dzieciom niepełnosprawnym w Polsce, dzieciom i rodzinom z byłego Związku Radzieckiego oraz najmniej uposażonym emerytom i rencistom.

Prowadzone działania
Prowadzenie kwest i gromadzenie środków na zapomogi dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie jednostek państwowych opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Udzielanie pomocy dzieciom ze szkół we Lwowie.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy