Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"
Kościuszki 1
26-610 Radom

Gmina: Radom

Powiat: Radom

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 48 360 00 45

faks: 48 360 00 46

e-mail: rc...@radom.net, r...@radom.net kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000043361

REGON: 67072566100000

NIP: 948-11-47-246

Rok powstania: 1994

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"

Misja
Aktywizacja lokalnego społeczeństwa w celu ograniczenia skutków bezrobocia, animowanie rozwoju lokalnego poprzez tworzenie odpowiednich instrumentów.

Prowadzone działania
Zorganizowanie Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundusz Pożyczkowy, Fundusz Poręczeń Kredytowych, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, programy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- doradztwo zawodowe
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy