Siedziba

Adres rejestrowy:

Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków
Stryjewskiego 28
80-620 Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Powiat: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 58 307 30 61, 58 304 16 80

faks: 58 304 16 80

e-mail: mar...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000054925

REGON: 19155200400000

NIP: 583-25-30-691

Rok powstania: 1998

Organizacja pożytku publicznego od 2008 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000054925. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków

Misją organizacji jest podejmowanie działań w kierunku zaspokajania potrzeb dzieci wymagających szczególnej uwagi i pomocy, ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Całościowy i systemowy program pomocy, który oferujemy realizują wysokiej klasy profesjonaliści, wrażliwi i otwarci na potrzeby małego człowieka.

Działalność GSPP ukierunkowana jest na:
1) Dzieci w wieku 3-5 lat pozostające poza edukacją przedszkolną:
- uruchamianie ośrodków edukacji przedszkolnej, tzw. "innych form wychowania przedszkolnego",
2) Dzieci i młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej,problemami wychowawczymi, trudnościami w uczeniu się, trudnościami i opóźnieniami rozwojowymi:
- Zajęcia edukacyjno-rozwojowe, terapeutyczne, obozy terapeutyczne, pomoc rzeczowa, koordynowanie strategii pomocy metodą zespołu interdyscyplinarnego,
3) Rodziny oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym - z problemami uzależnień, przemocy, bezrobocia, innymi:
- koordynowanie strategii pomocy metodą zespołu interdyscyplinarnego,
- interdyscyplinarna pomoc doradcza w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym (12 konsultantów),
- pomoc rzeczowa,
4) Lokalną społeczność:
- powołanie i koordynowanie działalności "Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Stogi z Przeróbką",
- uruchomienie portalu społecznościowego: www.stogi.info.pl

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa dziecka
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 32

Zarząd

Piotr Janusz Pardo
członek

Anna Sykora
skarbnik

Joanna Matyka
sekretarz

Artur Jastrząb
wiceprezes

Maria Jolanta Bemben
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy