Siedziba

Adres rejestrowy:

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
Lędzian 49
20-828 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Windy, brak schodów do pokonywania w przemieszczaniu się po ośrodku.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 81 537 13 73

faks: 81 537 13 96

e-mail: hos...@hospicjum.lublin.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000004522

REGON: 43089294200000

NIP: 712-23-47-978

Rok powstania: 1997

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000004522. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

Misją hospicjum jest: niesienie pomocy medycznej, psychologicznej, socjalnej i pedagogicznej dzieciom nieuleczalnie chorym, będącym pod opieką hospicjum, a także ich rodzinom; niesienie pomocy rodzinom w żałobie oraz promocja zdrowia i idei hospicjum domowego dla dzieci wśród mieszkańców regionu; współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności.

Stowarzyszenie niesie pomoc dzieciom nieuleczalnie chorym - podopiecznym hospicjum, z całego regionu Lubelszczyzny. Obecnie pod całodobową, bezpłatną opieką hospicjum znajduje się 50 Podopiecznych (dzieci i młodociani). Ponadto hospicjum opiekuje się rodzinami w żałobie do 3 lat po śmierci dziecka. Hospicjum oprócz medycznej, niesie także pomoc psychologiczną, socjalną i pedagogiczną.
Wybudowany w 2009 roku Dom Małego Księcia służy wszystkim dzieciom poprzez:
- Lubelskie Hospicjum dla Dzieci - opiekę paliatywną
- Poradnię Stomatologiczną (także w znieczuleniu ogólnym)
- Poradnię Rehabilitacyjną
- Poradnię Zdrowia Psychicznego
- Poradnię Neurologiczną dla Dzieci.

Ośrodek przyjmuje również na turnusy rehabilitacyjne, dysponując bazą noclegową.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- usługi medyczne

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 40

Zarząd

Mirosław Jasiński
wiceprezes

Piotr Sendecki
sekretarz

Filip Leszek Buczyński
prezes

Jacek Woźniak
członek zarządu

Grzegorz Dębiec
członek zarządu

Łucja Tokarska
skarbnik

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy