Siedziba

Adres rejestrowy:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
Świętojańska 4 lok. 1
08-110 Siedlce

Gmina: Siedlce

Powiat: Siedlce

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody.

Jest możliwość wizyt osobistych: po przednim ustaleniu telefonicznym lub mailowym

Szybki kontakt

tel: 504 936 104

faks:

e-mail: int...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000202772

REGON: 71162397200000

NIP: 821-21-15-835

Rok powstania: 1998

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych, nr konta: 13 9194 0007 0000 2613 2000 0010

Wizytówka

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych

Stowarzyszenie jest organizacją działającą w interesie i na rzecz jego członków oraz osób prześladowanych i poszkodowanych, represjonowanych i szykanowanych w oparciu o ich społeczne zaangażowanie, a także wolontariat oraz może zatrudniać członków Stowarzyszenia i pracowników do prowadzenia swych spraw.
Stowarzyszenie reprezentuje i wspiera wszystkich członków NSZZ "Solidarność" z lat 1980-1989, działaczy opozycji niepodległościowej i wszystkich poszkodowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, obronę wolności związkowych, gospodarczych, politycznych oraz poszanowanie godności osoby ludzkiej.

Misja:
1. integracja na płaszczyźnie samopomocy wewnątrzśrodowiskowej Stowarzyszenia, organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwa członków, osób represjonowanych i szykanowanych, dyskryminowanych i wykluczonych oraz ich rodzin, którzy dotknięci byli represjami w szczególności w latach 1980-1989, a także wcześniejszych i późniejszych w życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym, gospodarczym i religijnym oraz za poglądy, przekonania, przynależność, wyznanie, urodzenie, płeć, wiek, język, pochodzenie, majątek bądź z jakichkolwiek innych przyczyn oraz roztaczanie nad nimi opieki,
2. rehabilitacja osób dotkniętych prześladowaniami, aktywne popieranie ich roszczeń o naprawienie krzywd, jakich doznały w latach 1980-1989, a także wcześniejszych i późniejszych oraz występowanie w sprawie naprawienia krzywd wyrządzonych w latach represji systemu totalitarnego w znaczeniu moralnym i wymiarze materialnym,
3. podtrzymywanie, dokumentowanie, upowszechnianie wartości i tradycji ruchu solidarnościowego i niepodległościowego,
4. wszechstronna pomoc członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom oraz osobom represjonowanym i szykanowanym, a w szczególności wspomaganie rzeczowe, materialne osób niepełnosprawnych, które poniosły uszczerbek na zdrowiu w walce o niepodległy byt Państwa Polskiego, wolności związkowe, polityczne, ekonomiczne, religijne itp.,
5. likwidacja bezrobocia oraz rozwijanie aktywności zawodowej członków Stowarzyszenia i ich rodzin.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 171

Zarząd

Janusz Olewiński
przewodniczący

Elżbieta Jędrzejuk
wiceprzewodnicząca

Ryszard Piekart
sekretarz

Jan Smoliński
skarbnik

Bogusław Sikorski
członek

Stanisław Sorgowicki
członek

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy