Dane rejestrowe

Forma prawna: organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół

KRS:

REGON: 04003865500000

NIP:

Rok powstania: 1993

Wesprzyj nas finansowo

Podoba Ci się nasza działalność? Możesz ją wesprzeć, przekazując nam darowiznę. Darowiznę możesz odliczyć od dochodu - więcej informacji tutaj. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Szybki kontakt

Tel: 16 676 90 60

Faks: 16 676 90 61

E-mail: prz...@caritas.pl

Siedziba

Adres rejestrowy:

Caritas Archidiecezji Przemyskiej
Grodzka 11
37-700 Przemyśl

Gmina: Przemyśl

Powiat: Przemyśl

Województwo: podkarpackie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Wizytówka

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Misja
Praktyczne realizowanie nauki Kościoła o miłosierdziu. Krzewienie czynnej miłości bliźniego. Prowadzenie dzieł miłosierdzia. Współdziałanie w duchu ekumenizmu z innymi wyznaniami. Współpraca ze wszystkimi organizacjami i instytucjami niosącymi czynną pomoc potrzebującemu człowiekowi oraz z ludźmi dobrej woli.

Prowadzone działania
Urządzanie nabożeństw celem powoływania wszystkich wiernych do czynnej służby człowiekowi. Organizowanie odczytów, zebrań, poradni różnego typu. Prowadzenie stałych akcji finansowych oraz różnego rodzaju placówek opieki społecznej( zarówno zamkniętej, jak i otwartej w zależności od potrzeb, m. in. świetlic dla dzieci, apteka, kuchnie, schroniska, Domy Pomocy Społecznej, Dom Samotnej Matki). Organizowanie stałej lub doraźnej pomocy, a także imprez dochodowych celem przysposobienia środków na cele charytatywne. Podejmowanie współpracy z licznymi organizacjami politycznymi i społecznymi zajmującymi się pomocą i opieką. Informowanie społeczeństwa o nowych zagrożeniach dla ludzi biednych, uzależnionych, chorych i z marginesu społecznego.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Dokumenty, sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalność gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy