Siedziba

Adres rejestrowy:

Caritas Archidiecezji Przemyskiej
Grodzka 11
37-700 Przemyśl

Gmina: Przemyśl

Powiat: Przemyśl

Województwo: podkarpackie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 16 676 90 60

faks: 16 676 90 61

e-mail: prz...@caritas.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół

KRS:

REGON: 04003865500000

NIP:

Rok powstania: 1993

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Misja
Praktyczne realizowanie nauki Kościoła o miłosierdziu. Krzewienie czynnej miłości bliźniego. Prowadzenie dzieł miłosierdzia. Współdziałanie w duchu ekumenizmu z innymi wyznaniami. Współpraca ze wszystkimi organizacjami i instytucjami niosącymi czynną pomoc potrzebującemu człowiekowi oraz z ludźmi dobrej woli.

Prowadzone działania
Urządzanie nabożeństw celem powoływania wszystkich wiernych do czynnej służby człowiekowi. Organizowanie odczytów, zebrań, poradni różnego typu. Prowadzenie stałych akcji finansowych oraz różnego rodzaju placówek opieki społecznej( zarówno zamkniętej, jak i otwartej w zależności od potrzeb, m. in. świetlic dla dzieci, apteka, kuchnie, schroniska, Domy Pomocy Społecznej, Dom Samotnej Matki). Organizowanie stałej lub doraźnej pomocy, a także imprez dochodowych celem przysposobienia środków na cele charytatywne. Podejmowanie współpracy z licznymi organizacjami politycznymi i społecznymi zajmującymi się pomocą i opieką. Informowanie społeczeństwa o nowych zagrożeniach dla ludzi biednych, uzależnionych, chorych i z marginesu społecznego.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy