Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
Skłodowskiej-Curie 23
15-097 Białystok

Gmina: Białystok

Powiat: Białystok

Województwo: podlaskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 85 744 70 02

faks: 85 744 71 33

e-mail: jol...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000098259

REGON: 05043419400000

NIP: 542-19-53-071

Rok powstania: 1996

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000098259. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi

Misja
1. Organizowanie i wspieranie działań służących krwiodawstwu poprzez:
- gromadzenie środków i darów rzeczowych na wspieranie działalności na rzecz krwiodawców i krwiodawstwa,
- wspieranie środkami finansowymi i rzeczowymi instytucji w których członkowie Stowarzyszenia oddają krew, poprzez zakupy aparatury potrzebnej do pozyskania krwi i wytwarzania oraz przechowywania preparatów krwiopochodnych, a także sprzętu i aparatury pośrednio z tym związanej.
2. Pomoc Honorowym Dawcom Krwi realizowana poprzez:
- dofinansowanie udziału w szkoleniach, kursach, konferencjach, zjazdach,
- organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, imprez kulturalnych,
- udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej krwiodawcom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
3. Zjednywanie jak największej liczby osób gotowych uczestniczyć w pracach na rzecz krwiodawstwa.
4. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i zjednywanie osób do oddawania krwi.

Prowadzone działania
Aktualnie w skład Stowarzyszenia wchodzi 8 oddziałów terenowych, które działają lokalnie: Oddział SHDK w Choroszczy, przy Wodociągach Białostockich, w Czarnej Białostockiej, w Łapach, w Sokółce, w Trzciannem, przy OSP w Wasilkowie, Klub Kwadransowych Grubasów w Białymstoku.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
Nadrzędnym celem przyświecającym Stowarzyszeniu jest rozwój honorowego krwiodawstwa poprzez:
- zachęcanie do regularnego oddawania krwi,
- zrzeszanie dawców krwi w klubach,
- tworzenie nowych jednostek terenowych SHDK,
- pozyskiwanie nowych honorowych dawców krwi,
- propagowanie idei poprzez lokalne media, reklamy wizualne, ulotki, broszury,
- organizowanie akcji pobierania krwi między innymi w oddziałach terenowych SHDK, w szkołach średnich, wyższych, domach kultury małych miejscowości naszego województwa,
- łączenie wspomnianych akcji z konkursami wiedzy o oddawaniu krwi i jej znaczeniu w lecznictwie,
-organizowanie spotkań oświatowych z młodzieżą szkolną i krwiodawcami w celu propagowania honorowego krwiodawstwa i zdrowego stylu życia,
- obchody "Dni Honorowego Krwiodawstwa" (22.1l.- 26.11),
- współorganizowanie festynów - dwa razy w roku, konkursu letniego - raz w roku.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- krwiodawstwo

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 3200

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy